Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Patrycja Dolibog – wniosek
Patrycja Dolibog – autoreferat
Patrycja Dolibog – harmonogram
Patrycja Dolibog – skład komisji habilitacyjnej
Patrycja Dolibog – uchwała KH
Patrycja Dolibog – uchwała RW

[Przesłano przez: Aleksandra Pilar]