Jednostka prowadząca:
Jednostka prowadząca: Wydział Lekarski w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Piotr Olszówka - recenzja I
Piotr Olszówka - recenzja II


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]