Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

POBIERZ PLIKI:

M. Michalska - wniosek
M. Michalska - autoreferat
M. Michalska - harmonogram
M. Michalska - skład komisji
M. Michalska - uchwała RW