Jednostka przeprowadzająca postępowanie:
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Andrzej Bożek - uchwała KW


[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]