DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 roku odbędą się publiczne obrona rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

18.06.2019 r. godz. 9:00
Lek. dent. Robert STENCEL
Promotor: Dr hab. inż. Grzegorz Chladek, prof. nzw. Pol. Śl.
Promotor pomocniczy: Dr inż. Wojciech Pakieła
Temat pracy: Badania właściwości nowego kompozytu do wypełnień bezpośrednich zawierającego nieorganiczny wypełniacz o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych


18.06.2019 r. godz. 10:30
Lek. dent. Ewa JABŁOŃSKA-STENCEL
Promotor: Dr hab. inż. Grzegorz Chladek, prof. nzw. Pol. Śl.
Promotor pomocniczy: Dr inż. Wojciech Pakieła
Temat pracy: Badania właściwości nowego kompozytu hybrydowego o osnowie silikonowej przeznaczonego na miękkie podścielenia protez dentystycznych


Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]