Uprzejmie informuję, że w sali wykładowej im. prof. Jerzego Szaflarskiego w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment D - 4 piętro 1, odbędą się PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH na stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie medycyna.:

25 czerwiec 2019 r. o godz. 9.45 l
ek. Magda KONKOLEWSKA
Temat rozprawy: Częstość występowania i stopień zaawansowania choroby wieńcowej u chorych z miażdżycą tętnic obwodowych poddawanych rutynowej koronografii podczas arteriografii obwodowej.
Promotor:    Dr hab. n.med. Aleksander ŻURAKOWSKI
Recenzenci: Prof. dr hab. n.med. Wojciech WOJAKOWSKI
                  Dr hab. n.med. Zenon HUCZEK


25 czerwca 2019 r. o godz. 13.30
lek. Marcin MAJERCZYK
Temat rozprawy: Stężenie białka wiążącego retinol typu 4 (RBP4) w odniesieniu do składowych zespołu metabolicznego w populacji osób w wieku podeszłym. ( cykl publikacji)
Promotor:    Prof. dr hab. n.med. Jerzy CHUDEK
Recenzenci: Prof. dr hab. n.med. Paweł BOGDAŃSKI
                  Prof. dr hab. n.med. Anna SKALSKA


Z rozprawami doktorskimi i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan WLK w Katowicach SUM
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]