Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 25 czerwca 2019 r. w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 08:00
mgr Barbary Kowolik
na stopień doktora nauk o zdrowiu
Temat rozprawy : Stan odżywienia a ekspresja genu leptyny i jej receptorów w tkance tłuszczowej rany operacyjnej u pacjentek z rakiem endometrium.
Promotor:      dr hab. Bogdan Michalski
Recenzenci:   dr hab. Izabela Ulman-Włodzrz, prof. nadzw.
                    Prof. dr hab. Tomasz Paszkowski

o godz. 09:00
mgr Martyny Mączki
na stopień doktora nauk o zdrowiu
Temat rozprawy : Wpływ aktywności fizycznej ciężarnych na wybrane parametry okołoporodowe.
Promotor:     dr hab. Bogdan Michalski 
Recenzenci:  dr hab. Izabela Ulman-Włodzrz, prof. nadzw.
                   Prof. dr hab. Tomasz Paszkowski


Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozpraw doktorskich wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]