Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 14.06.2019 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

mgr Weroniki Wojnar
na temat:   „Wpływ wybranych flawonoidów na parametry stresu oksydacyjnego w soczewkach szczurów z cukrzycą typu 1”
Promotor:   Dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak prof. nadzw. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Promotor pomocniczy: Dr n. farm. Maria Zych – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Dr hab. n. farm. Katarzyna Paradowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny
                  Dr hab. n. farm. Grażyna Zgórka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]