DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2019 roku odbędą się publiczne obrona rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

11.06.2019 r. godz. 9:00
Lek. Natalia STRZELCZYK
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Sebastian Kwiatek
Temat pracy: Diagnostyka autofluorescencyjna zmian przednowotworowych i nowotworowych jelita grubego

11.06.2019 r. godz. 10:30
Lek. Wojciech MAŃKOWSKI
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Temat pracy: Zastosowanie wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP) przy kwalifikacji pacjentów do zabiegu przeszczepu drążącego rogówki i operacji zaćmy

11.06.2019 r. godz. 12:00
Lek. Beata WĘGLARZ
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała
Temat pracy: Nowe parametry ilościowej oceny filmu łzowego w diagnostyce i monitorowaniu efektu terapeutycznego u pacjentów z zespołem suchego oka leczonych preparatami sztucznych łez


Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

[Przesłano przez: A. Gil]