Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 06.06.2019 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

mgr Katarzyny Kowalik
na temat:    „Rośliny lecznicze we florze Obniżenia Górnej Warty (Wyżyna Woźnicko-Wieluńska)”
Promotor:    Dr hab. n. biol. Adam Stebel – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
                  Prof. dr hab. n. biol. Jan Żarnowiec – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek


[Przeslano przez: Elżbieta Ramos]