DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2019 roku odbędą się publiczne obrona rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

04.06.2019 r. godz. 10:00

Lek. Oliwia SEGIET
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Ewa Romuk
Temat pracy: Rola wybranych interleukin w niewydolności skurczowej serca

04.06.2019 r. godz. 11:30

Lek. Monika BILEWICZ-STEBEL
Promotor:    Dr hab. n. med. Beata Bergler-Czop, prof. nadzw. SUM
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Maria Weryńska-Kalemba
Temat pracy: Stężenie 25-hydroksycholekalcyferolu i receptora witaminy D w surowicy krwi pacjentów z trądzikiem pospolitym

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]