Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 1230 w sali nr 15 budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy
ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

dr hab. n. med. Rafała Bułdaka
na temat „Immunolokalizacja wisfatyny/PBEF w tkance guza oraz jej ilościowa ocena w osoczu pacjentów z nowotworami jelita grubego”
Promotor:    dr hab. n. med. Renata Polaniak
Recenzenci:  prof. dr hab. Piotr Ceranowicz 
                   prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 012/.

Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ dr hab. n. med. Sebastian Grosicki. prof. nadzw. SUM


[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]