Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 14 maja 2019 r.  o godz. 1100 w sali nr 15 budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy
ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr Jadwigi Nędzy
na temat     „Szacunkowa ocena narażenia konsumentów przetworów owocowo-warzywnych na zawartość kwasu benzoesowego i sorbowego”
Promotor:    dr hab. n. med. Renata Polaniak
Recenzenci:  prof. dr hab. Maria Wardas
                   dr hab. n. chem. Andrzej Bąk

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 012/.


Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ dr hab. n. med. Sebastian Grosicki. prof. nadzw. SUM


[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]