Uprzejmie informuję, że w sali wykładowej im. prof. Jerzego Szaflarskiego w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment D - 4 piętro 1, odbędą się PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:


7 maja 2019 r. o godz.11.15
lek. Ewa PASKO
Temat rozprawy: Przydatność endosonografii oraz badań cytologicznych z uwzględnieniem techniki cytobloku w diagnostyce zaawansowanego raka płuca.
Promotor:    Dr hab. n. med. Jerzy SOJA
Recenzenci:  Dr hab. n. med. Marcin ZIELIŃSKI
                   Dr hab. n. med. Jarosław PIERÓG

7 maja 2019 r. o godz.12.15
lek. Maciej CEBULA
Temat rozprawy:  Analiza możliwości i ograniczeń punktowej elastografii fali poprzecznej ( pSWE) w diagnostyce chorób wątroby.
Promotor:    Dr hab. n.med. Katarzyna GRUSZCZYŃSKA
Recenzenci:  Dr hab. n.med. Magdalena WOŹNIAK
                   Dr hab. n.med. Krzysztof GUTKOWSKI prof. nadzw.


14 maja 2019 r. o godz. 10.00
lek. Martyna JASIELSKA
Temat rozprawy: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit w aspekcie pierwotnej i wtórnej nietolerancji laktozy.
Promotor:    Prof. dr hab. n.med. Urszula GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK
Recenzenci:  Dr hab. n.med. Małgorzata SŁADEK
                   Prof. dr hab. n.med. Piotr ALBRECHT

14 maja 2019 r. o godz. 11.15
lek. Małgorzata REBKOWSKA-JURASZEK
Temat rozprawy: Skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów cyklofotodestrukcyjnych zastosowanych jako pierwotne leczenie zabiegowe w wybranych typach jaskry.
Promotor:    Prof. dr hab. n.med. Edward WYLĘGAŁA
Recenzenci:  Dr hab. n.med. Dorota TARNAWSKA
                   Dr hab. n.med. Joanna WIERZBOWSKA

14 maja 2019 r. o godz.12.30
lek. Michał BALIŚ
Temat rozprawy: „ Analiza profilu ekspresji genów związanych z regulacją aktywności receptorów melatoninowych w gruczolakoraku endometrium”.
Promotor:     Prof. dr hab. n.med. Andrzej WITEK
Recenzenci:  Prof. dr hab. n.med. Łukasz WICHEREK
                   Prof. dr hab. n.med. Anita OLEJEK

Z rozprawami doktorskimi i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan WLK w Katowicach SUM
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]