Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Piotra Choręzy
na stopień doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy: Świadczenia lecznicze udzielane chorym z ostrym zawałem serca w województwie śląskim w latach 2009-2014.
Promotor:     dr hab. Aleksander Owczarek
Promotor pomocniczy: dr Artur Filipecki
Recenzenci:  prof. dr hab. Beata Karakiewicz
                   prof. dr hab. Marcin Gruchała

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]