Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 25.04.2019 r. o godz. 13.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Lek. Wojciecha Lemskiego
na temat: „Biochemiczna ocena surowiczych markerów obrotu chrzęstnego w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów”
Promotor:  Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Dr hab. n. farm. Agnieszka Zimmermann – Gdański Uniwersytet Medyczny
                Dr hab. n. med. Ewelina Szliszka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]