DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 14 maja 2019 roku odbędą się publiczne obrona rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

14.05.2019 r. godz. 10:00
Lek. Szymon DOMAGAŁA
Promotor: Dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Temat pracy: Analiza późnych powikłań elektroterapii oraz bezpieczeństwa  i skuteczności zabiegów przezżylnego usuwania elektrod wewnątrz-sercowych u pacjentów z województwa świętokrzyskiego leczonych w latach 2006-2015

14.05.2019 r. godz. 11:30
Lek. Bartosz MUSKAŁA
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Marcin Życzkowski
Temat pracy: Wyniki leczenia u chorych z dodatnim marginesem chirurgicznym i miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego po prostatektomii radykalnej w zależności od sposobu leczenia uzupełniającego 

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: A. Gil]