DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 7 maja 2019 roku odbędą się publiczne obrona rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

07.05.2019 r. godz. 11:00
Lek. Olgierd CHRABAŃSKI
Promotor: Dr hab. n. med. Ewa Kluczewska, prof. nadzw. SUM
Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Tomasz Gołąb
Temat pracy: Kliniczna i obrazowa ocena skuteczności leczenia stawów kolanowych metodą radiosynowiortezy Y-90

07.05.2019 r. godz. 12:30
Lek. Katarzyna WALKIEWICZ
Promotor: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel
Temat pracy: Ocena stężeń wybranych białek z rodziny adamalizyn u chorych na raka jelita grubego

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: A. Gil]