DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 2 kwietnia 2019 roku odbędą się publiczne obrona rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

02.04.2019 r. godz. 11:00
Lek. Paweł RAJWA
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Marcin Życzkowski
Temat pracy: Ocena wartości prognostycznej nowych wskaźników hematologicznych u pacjentów poddanych leczeniu operacyjnemu z powodu raka nerki oraz raka pęcherza moczowego

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)                                                                      


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]