Uprzejmie informuję, że w sali wykładowej im. prof. Jerzego Szaflarskiego w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment D - 4 piętro 1, odbędą się
PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

7 marzec 2019 r. o godz. 10.00
lek. Olga GUMKOWSKA-SROKA
Temat rozprawy: Ocena zaburzeń ilościowych wybranych subpopulacji komórek immunokompetentnych u chorych na twardzinę układową.
Promotor:    Dr hab. n.med. Przemysław KOTYLA
Recenzenci: Prof. dr hab. n.med. Elżbieta SMOLEWSKA
                  Dr hab. n.med. Joanna GLÜCK

7 marzec 2019 r. o godz.11.15
mgr Bartosz KMITA
Temat rozprawy: Skuteczność technik osteopatycznych u pacjentów z ostrym bólem lędźwiowym.
Promotor:    Prof. dr hab. n.med. Grzegorz BAJOR
Recenzenci: Prof. dr hab.. n.med. Michał SZPINDA
                  Prof. dr hab. n.med. Tadeusz GAŹDZIK

11 marzec 2019 r. o godz. 12.00
lek. Joanna WIECZOREK
Temat rozprawy: Ocena wpływu morfologii i funkcji lewego przedsionka na skuteczność zabiegu ablacji okrążającej żyły płucne oraz jego związek z występowaniem mikrozatorowości mózgowej.
Promotor:    Prof. dr hab. n.med. Katarzyna MIZIA-STEC
Recenzenci: Prof. dr hab. n.med. Zbigniew KALARUS
                  Prof. dr hab. n.med. Andrzej WYSOKIŃSKI

11 marzec 2019 r. o godz. 13.15
lek. Anna JUZA
Temat rozprawy: Analiza wybranych markerów biologicznych u chorych z rakiem gruczołowym trzustki i zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
Promotor:    Dr hab. n.med. Krzysztof GUTKOWSKI prof. UR
promotor pomocniczy: dr n.med. Mariusz Partyka
Recenzenci: Prof. dr hab. n.med. Halina CICHOŻ-LACH
                  Dr hab. n.med. Danuta OWCZAREK

11 marzec 2019 r. o godz. 14.15
lek. Anna HEINKE
Temat rozprawy: Skuteczność leczenia aflibereceptem pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Promotor:    Prof. dr hab. n.med. Katarzyna MICHALSKA-MAŁECKA
Recenzenci: Dr hab. n.med. Michał WILCZYŃSKI
                  Dr hab. n.med. Katarzyna NOWOMIEJSKA

12 marzec 2019 r. o godz. 10.00
lek. Joanna SORDYL
Temat rozprawy: Ocena wybranych biomarkerów zmian naczyniowych u dzieci z samoistnymi bólami głowy.
Promotor:    Dr hab. n.med. Ilona KOPYTA
Recenzenci: Prof. dr hab. n.med. Katarzyna KOTULSKA-JÓŹWIAK
                  Dr hab. n.med. Elżbieta PETRICZKO

12 marzec 2019 r. o godz. 11.15
lek. Małgorzata SADOWSKA
Temat rozprawy: Analiza czynników ryzyka i przebiegu padaczki u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Promotor:    Dr hab. n.med. Ilona KOPYTA
Recenzenci: Dr hab. n.med. Anetta LASEK-BAL
                  Prof. dr hab. n.med. Barbara STEINBORN

12 marzec 2019 r. o godz. 13.15
lek. Ewa MROCZEK
Temat rozprawy: Uwarunkowanie skuteczności stosowania prostanoidów w leczeniu dorosłych pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.
Promotor:    Dr hab. n. med. Jacek KUSA
Recenzenci: Prof. dr hab. n.med. Tatiana MULAREK-KUBZDELA
                  Prof. dr hab. n.med. Marcin KURZYNA

Z rozprawami doktorskimi i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
/-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan WLK w Katowicach SUM
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]