Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 14.03.2019 r. o godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

mgr Tomasza Janikowskiego 
na temat:    „Sygnalizacja WnT w komórkach raka endometrium”
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek
Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Joanna Gola – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Dr hab. n. biol. Bartosz Różanowski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
                  Dr hab. n. med. Bogdan Michalski – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

/-/ Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]