Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

w dniu 05.03.2019 r. o godz. 12.00 
mgr Aleksandry Skubis-Sikory
na temat:    „Optymalizacja metod różnicowania ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej w kierunku osteoblastów”
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Agnieszka Witkowska
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Wiesława Agnieszka Fogel – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
                  Dr hab. n. med. Piotr Wilczek, prof. nadzw. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religii w Zabrzu

w dniu 05.03.2019 r. o godz. 14.00
mgr Bartosza Sikory
na temat:    „Optymalizacja różnicowania komórek macierzystych w kierunku nabłonka rogówki”
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek
Promotor pomocniczy: Dr n. fiz. Andrzej Swinarew
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
                  Dr hab. n. med. Piotr Wilczek, prof. nadzw. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religii w Zabrzu


Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

/-/ Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]