Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 28.02.2019 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

mgr Szymona Piskorza
na temat:    „Wpływ fitoterapii stosowanej w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego na przebudowę kości u szczurów”
Promotor:    Dr hab. n. farm. Urszula Cegieła – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
                  Dr hab. n. farm. Grażyna Zgórka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]