DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2019 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

17.01.2019 r. godz. 9:30 
Lek. Małgorzata MAKSYMIAK
Promotor: Dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski
Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski
Temat pracy: Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii w ocenie zmian ocznych u chorych na sarkoidozę

17.01.2019 r. godz. 11:00 
Lek. Agnieszka KOLASZKO
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska
Temat pracy: Stężenie witaminy D i parathormonu u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca

17.01.2019 r. godz. 12:15 
Lek. Grzegorz BANASIK
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska
Temat pracy: Czynniki predysponujące do ponownej interwencji po implantacji urządzeń stymulujących serce

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

                                                       

[Przesłano przez: Agnieszka Gil]

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

 

zawiadamia, że w dniu 17 stycznia 2019 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

 

17.01.2019 r. godz. 930

 

Lek. Małgorzata MAKSYMIAK

Promotor:                   Dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski

Promotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

Temat pracy:              Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii w ocenie zmian ocznych u chorych na sarkoidozę

 

 

17.01.2019 r. godz. 1100

 

Lek. Agnieszka KOLASZKO

Promotor:                   Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska

Temat pracy:              Stężenie witaminy D i parathormonu u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca

 

 

17.01.2019 r. godz. 1215

 

Lek. Grzegorz BANASIK

Promotor:                   Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska

Temat pracy:              Czynniki predysponujące do ponownej interwencji po implantacji urządzeń stymulujących serce

 

 

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie
z
zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)