Uprzejmie informuję, że w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - 1 piętro 1, odbędą się 
PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny i biologii medycznej:

8 styczeń 2019 r. o godz. 10.00
lek. Marta GRABIEC
Temat rozprawy: Stężenie chemeryny i betatrofiny w surowicy w przewlekłych chorobach wątroby.
Promotor:        Dr hab. n.med. Marek WALUGA
Recenzenci:     Prof. dr hab. n.med. Krzysztof GUTKOWSKI
                      Dr hab. n.med. Agnieszka MĄDRO

8 styczeń 2019 r. o godz. 11.15
lek. Rafał KOTULSKI
Temat rozprawy: Stężenie omentyny, irisiny i waspiny w surowicy w przewlekłych chorobach wątroby.
Promotor:       Dr hab. .n.med. Marek WALUGA
Recenzenci:    Dr hab. n.med. Beata KASZTELAN-SZCZERBIŃSKA
                     Dr hab. n. med. Agata MULAK

15 styczeń 2019 r. o godz. 9.30
lek. Daniel STOMPEL
Temat rozprawy: Analiza wybranych aspektów farmakoterapii zaburzeń poznawczych i neuropsychiatrycznych w chorobie Alzheimera.
Promotor:        Dr hab. n.med. Ewa KRZYSTANEK
Recenzenci:     Prof. dr hab. n.med. Tomasz GABRYELEWICZ
                      Prof. dr hab. n.med. Alina BORKOWSKA

15 styczeń 2019 r. o godz. 10.30
lek. Anika DORUCHOWSKA-RACZEK
Temat rozprawy:  Rola echokardiograficznej techniki śledzenia plamki dla przewidywania skuteczności kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków oraz utrzymania rytmu zatokowego w obserwacji sześciomiesięcznej.
Promotor:         Prof. dr hab. n. med. Krystian WITA
Recenzenci:      Prof. dr hab. n. med. Zbigniew GĄSIOR
                       Prof. dr hab. n. med. Edyta PŁOŃSKA-GOŚCINIAK

Z rozprawami doktorskimi i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem

/-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan WLK w Katowicach SUM
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 
[Przesłano przez: Jolanta Kotas]