DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2019 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

10.01.2019 r. godz. 9:00
Lek. dent. Aleksander MAJ
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz
Temat pracy: Porównawcze badanie laboratoryjne i kliniczne samoadhezyj-nego, światłoutwardzalnego materiału kompozytowego Vertise Flow i tradycyjnego materiału typu flow Premise Flowable

10.01.2019 r. godz. 10:30
Lek. stom. Marta CIEŚLIK-WEGEMUND
Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Beata Wierucka-Młynarczyk
Temat pracy: Ocena kliniczna pokrycia mnogich recesji dziąsłowych z zastosowaniem techniki tunelowej

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.
Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)


[Przesłano przez: A. Gil]