Uprzejmie informuję, że  w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - 1 piętro 1, odbędą się
PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny i biologii medycznej:

27 listopada 2018 r. o godz. 12.00
lek. Anna STAŃKOWSKA
Temat rozprawy:   Stężenie IL-6, IL-8 I IL-12 p40 w surowicy chorych na trądzik zwykły w różnym nasileniu zmian skórnych.”
Promotor:             Dr hab.n.med. Beata BERGLER-CZOP prof. nadzw. SUM
Recenzenci:          Dr hab.n.med. Aleksandra DAŃCZAK-PAZDROWSKA
                           Dr hab.n.med. Rafał CZAJKOWSKI prof. UMK

11 grudzień 2018 r. o godz. 12.00
lek. Magdalena LESIŃSKA
Temat rozprawy:   „ Znaczenie diagnostyczne stężenia prokalcytoniny i białka zapalnego makrofagów 1-beta w surowicy i płynie puchlinowym u chorych ze zdekompensowaną marskością wątroby powikłaną samoistnym bakteryjnym zapaleniem otrzewnej”.
Promotor:             Dr hab. n. med. Ewa NOWAKOWSKA-DUŁAWA
Recenzenci:          Prof. dr hab. n.med. Tomasz MACH
                           Prof. dr hab. n.med. Jarosław REGUŁA

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z  poważaniem
/-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan WLK  w Katowicach SUM
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

[Przesłano przez: Jolanta Kotas]