Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu dniu 19 listopada  2018 r. o godz. 13:00 w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:   

mgr  Magdaleny Sroka-Buszydlik
na stopień doktora nauk  o zdrowiu

Temat pracy:  Zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego u kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi.
Promotor:       dr hab. n. med. Damian Ziaja
Recenzenci:    dr hab. Beata Łabuz-Roszak
                     ppłk. dr hab. Mirosław Dziekiewicz, prof. nadzw. WIM       

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]