Uprzejmie informuję, że  w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - 1 piętro 1, odbędą się
PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny i biologii medycznej:

16 październik 2018 r.o godz. 10.45
lek. Grzegorz KUBIAK
Temat rozprawy: Analiza morfologii ścian żylnych pomostów aortalno-wieńcowych zlokalizowanych w miejscach angiograficznie zwężonych i pozbawionych istotnych zwężeń za pomocą optycznej koherentnej tomografii.
 Promotor:         Dr hab. n.med. Tomasz ROLEDER
 Recenzenci:      Dr hab. n.med. Zenon HUCZEK
                        Dr hab. n.med. Krzysztof MILEWSKI

16 październik 2018 r. o godz. 12.00
mgr Sandra MODLIŃSKA
Temat rozprawy:  Dawki promieniowania rentgenowskiego otrzymywane przez pacjentów podczas zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych w pracowni radiologii zabiegowej w odniesieniu do ustalonych norm.
 Promotor:           Prof. dr hab. n.med. Jan BARON
 Promotor:           Dr .n. fiz. hab. n.med. Armand CHOLEWKA
 Recenzenci:        Prof. dr hab. n. fiz. Krzysztof ŚLOSAREK
                          Prof. dr hab. n.med. Jerzy GARCAREK

23 październik 2018 r. o godz. 11.00
lek. Mariusz KRET 
Temat rozprawy:  Znaczenie rokownicze czynników klinicznych i angiograficznych u pacjentów poddanych angioplastyce  wieńcowej zmian obejmujących bifurkacje.
Promotor:            Prof. dr hab. n.med. Andrzej OCHAŁA
Recenzenci:         Dr hab. n. med. Artur DZIEWIERZ
                          Prof. dr hab. n. med. Krzysztof RECZUCH

23 październik 2018 r. o godz.  12.15
mgr Małgorzata APTEKORZ
Temat rozprawy:   „ Charakterystyka fenotypowa i genetypowa klinicznych szczepów Clostridium difficile wywołujących biegunki poantybiotykowe.”
 Promotor:         Prof. dr hab. n.med. Gajane MARTIROSIAN
 Recenzenci:      Dr hab. n.med. Anna SKOCZYŃSKA prof. NIL
                        Prof. dr hab. n.med. Piotr ALBRECHT

23 październik 2018r. o godz. 13.15
lek. Karolina CHROMIK
Temat rozprawy:     Profil wybranych cytokin u chorych ze stwardnieniem rozsianym leczonych autologicznym przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych.
Promotor:         Prof. dr hab. n.med. Grzegorz HELBIG
Promotor pomocniczy: dr n.med. Marek Śmiłowski
Recenzenci:      Dr hab. n.med. Anetta LASEK-BAL
                       Dr hab. n.med. JURCZYSZYN

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem /-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]