Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 23 października 2018r. o godz. 1230 w sali nr 15 budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr Anety Janickiej
na temat      „Wybrane aspekty stanu zdrowia i jakości życia chorych oddziału geriatrycznego”
Promotor:     dr hab. n. med. Jerzy Słowiński
Recenzenci:  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
                   prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 8/.

Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Sebastian Grosicki. prof. nadzw. SUM


[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]