Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 18.10.2018 r. o godz. 13,00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

mgr inż. Aleksandry Boreckiej
na temat:      „Opracowanie resorbowalnego, polimerowego systemu długotrwałego i kontrolowanego uwalniania rysperydonu w leczeniu schizofrenii”
Promotor:      Prof. dr hab. n. farm. Janusz Kasperczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach
Promotor pomocniczy: Dr n. farm.  Artur Turek – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach
Recenzenci:   Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
                    Dr hab. n. farm. Marcin Sobczak – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu   ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl   

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk   


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]