Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 18.10.2018 r. o godz. 11,00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

mgr Joanny Janusz
na temat:      „Wybrane białka morfogenetyczne kości oraz ich rozpuszczalne receptory w płynie otrzewnowym kobiet z endometriozą”
Promotor:      Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Justyna Sikora
Recenzenci:   Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
                    Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jarząb –  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

                       

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu   ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl                                                                                        

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev   


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]