Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 17 października  2018 r. o godz. 12:00  w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:          

mgr  Małgorzaty Pytel
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat pracy:  Nawyki żywieniowe uczniów ostatnich klas ponadpodstawowych  w Gliwicach.
Promotor:       prof. dr hab. Krzysztof Strojek
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Szmaglińska
Recenzenci:    prof. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot
                     prof. dr hab. Dorotę Zozulińską-Ziółkiewicz

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]