Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 15 października  2018 r. o godz. 11:00 w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:          

lek.Adriany Bil
na stopień doktora nauk  medycznych
Temat rozprawy : Występowanie zespołu policystycznych jajników u kobiet leczonych analogiem GNRH z powodu przedwczesnego dojrzewania płciowego.
Promotor:           Prof.dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop
Recenzenci:        Prof. dr hab. Lidia Hirnle
                         Prof. dr hab. Wojciech Rokita

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]