Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 16 października  2018 r.  w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 10:00
mgr Małgorzaty Molendy
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat rozprawy : Zastosowanie akupunktury u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z objawami klimakterycznymi.
Promotor:       prof.dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop
Promotor pomocniczy:  dr Anna Brzęk     
Recenzenci:    Prof. dr hab. Jan Kotarski
                     Prof. dr hab. Jakub Taradaj

o godz. 11:00
mgr Mariusza Molendy
na stopień doktora nauk  o zdrowiu
Temat rozprawy : Zabiegi termoterapii punktowej w leczeniu bolesnego miesiączkowania u dziewcząt.
Promotor:    prof.dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop
Promotor pomocniczy: dr Anna Brzęk
Recenzenci: Prof. dr hab. Lidia Hirnle
                  Dr hab. Zbigniew Nowak, prof. nadzw. AWF

                  

Rozprawy doktorskie znajdują  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozpraw doktorskich wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  prof. dr hab. Agnieszka Drosdzol-Cop


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]