Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 28 września 2018 r. o godz. 1000 w sali nr 15 budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr Agaty Zygmunt
na temat        „Czynniki ryzyka dysfunkcji układu zastawkowego u dzieci leczonych z powodu wodogłowia w latach 2000-2010 w Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej w Katowicach”
Promotor:     prof. dr hab. n. med. Marek Mandera
Recenzenci:  prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
                     dr hab. n. med. Leszek Sagan, prof. PUM

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 8/.

Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Sebastian Grosicki


[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]