Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 14.09.2018 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego                          z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Andrzeja Szumskiego
na temat:    „Fizjologiczne efekty działania wibracji mechanicznych o charakterze stochastycznym na wybrane grupy mięśni szkieletowych człowieka”
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach
Recenzenci: Prof. dr hab. n. o kult. fiz. Jakub Taradaj – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
                  Dr hab. n. med. Jerzy Stojko – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

                       

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  ul. Jedności 8.

 

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka 

 

[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]