Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 05 września 2018 r. o godz. 1200 w Auli budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr Danuty Rogali

na temat „Zanieczyszczenie powietrza a zachorowalność i umieralność na raka jelita grubego mieszkańców Śląska”

 Promotor:
 dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał

 Recenzenci:
 prof. dr hab. n. chem. Lidia Wolska
 prof. WUM dr hab. Piotr Tomaszewski

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu,
ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 8/.

 

Prodziekan

Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

/-/  dr hab. n. med. Sebastian Grosicki

 

[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]