Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 05 września 2018 r. o godz. 1030 w Auli budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr inż. Iwony Szymali

na temat „Zachorowalność dzieci na białaczki i chłoniaki złośliwe w województwie śląskim w aspekcie zanieczyszczeń środowiska”

 Promotor:
 dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał

 Recenzenci:
 prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem
 prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu,
ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 8/.

 

Prodziekan

Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

/-/  dr hab. n. med. Sebastian Grosicki


[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]