Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu  12 września 2018 r. o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:            

mgr Grzegorza Onika
na stopień doktora nauk  o zdrowiu

Temat rozprawy : Wybrane zabiegi fizykalne a parametry reologiczne krwi u chorych z ranami przewlekłymi kończyn dolnych.

Promotor:  dr hab. Karolina Sieroń

Recenzenci:    -  prof. dr hab. Leszek Kubisz
                            -  dr hab. Marek Kawecki, prof. nadzw. ATH

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan

             Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

    Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

                       /-/  prof. dr hab. Michał Holecki

 

[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]