Uprzejmie informuję, że  w sali seminaryjnej Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - 1 piętro 1, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

11 wrzesień 2018 r. o godz. 13.15
lek. Kamil WDOWIAK
Temat rozprawy: „ Przydatność rokownicza oznaczania stężenia galektyny-1, -3 , -9  oraz wybranych chemokin w surowicy pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową”.
Promotor:           Prof. dr hab. n.med. Jerzy WOJNAR
Recenzenci:         Prof. dr hab. n.med. Sebastian  GIEBEL
                          Dr hab. n.med. Maria CIOCH

 

 

 rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
/-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]