Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 10 lipca 2018r. o godz. 1200  w sali nr 15 budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

mgr Patrycji Kłósek
na temat       „Efektywność procesu redukcji masy ciała z wykorzystaniem technik motywacyjnych”
Promotor:      dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
Recenzenci:   prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak
                    prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 8/.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. farm. Elżbieta Grochowska


[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]