Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w dniu 3 lipca 2018 r. o godz. 13:00 w sali Rady Wydziału  w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:          

lek. Beaty Kaźmierczak-Pilch
na stopień doktora nauk  medycznych
Temat pracy:    Występowanie czynników ryzyka miażdżycy u dzieci oraz młodych dorosłych.
Promotor:         prof. dr hab. Anna Obuchowicz
Recenzenci:      prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska 
                       prof. dr hab. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Rozprawa doktorska znajduje  się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach , przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  prof. dr hab. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]