DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2018 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

14.06.2018 r. godz. 1200
Lek. Rafał BOGACKI
Promotor:                   Prof. dr hab. n. med. Andrzej Paradysz
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Marcin Życzkowski
Temat pracy:              Odległe wyniki organooszczędzających operacji guzów nerki

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)   


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]