Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 05.06.2018 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Lek. Małgorzaty Kasprzyk-Żyszczyńskiej
na temat:     Ekspresja izoform VEGF, ich receptorów oraz wybranych białek uczestniczących w procesie angiogenezy w gruczolakoraku endometrium kobiet”
Promotor:     Prof. dr hab. n. med. Andrzej Plewka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz  – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
                   Prof. dr hab. n. med. Dariusz Lange – Instytut Onkologii Oddział w Gliwicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu   ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl             

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk   


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]