Uprzejmie informuję, że  w sali eminaryjnej katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - 1 piętro 1, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

19 czerwca 2018 r. o godz. 10.30
lek. Martyna ZBICIAK-NYLEC
Temat rozprawy:   „Czynniki wpływające na stężenie rozpuszczalnego receptora czynnika martwicy nowotworów α typu I w surowicy chorych na  twardzinę układową”.
 Promotor:            Prof. dr hab. n.med. Ligia BRZEZIŃSKA-WCISŁO
 Recenzenci:         Dr hab. n.med. Aldona PIETRZAK
                           Dr hab. n.med. Magdalena LANGE

 

19 czerwca 2018 r. o godz. 11.45
lek. Łukasz LISZKA
Temat rozprawy:   Diagnostyka histopatologiczna zaawansowania oraz stopnia złośliwości nowotworów neuroendokrynnych pola trzustkowo-dwunastniczego.
Promotor:             Dr hab. n.med. Maciej KAJOR
Recenzenci:          Prof. dr hab. n.med. Janusz DZIĘCIOŁ
                           Prof. dr hab. n.med. Janusz RYŚ

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Z poważaniem
/-/ Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

[Przesłano przez:  Jolanta Kotas]