Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 29.05.2018 r. o godz. 10.45 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Renaty Dyji
na temat:    „Badania nad przenikaniem i retencją skórną wybranych flawonoidów z preparatów półstałych”
Promotor:    Dr hab. n. farm. Andrzej Jankowski
Recenzenci: Prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak
                  Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Krysiński

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu   ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl                                                                                        

 

Prodziekan  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev   


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]