DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2018 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

05.06.2018 r. godz. 900
Lek. dent. Tomasz OLEK
Promotor:                   Prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz
romotor pomocniczy: Dr hab. n. med. Arkadiusz Dziedzic
Temat pracy:              Porównanie kształtowania kanałów korzeniowych z wykorzystaniem trzech systemów maszynowych i ręcznych narzędzi endodontycznych w badaniu ex-vivo

05.06.2018 r. godz. 1030
Lek. dent. Dorota ŁYKO-MORAWSKA
Promotor:                   Prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Marzena Zalewska-Ziob
Temat pracy:              Ekspresja podjednostki katalitycznej telomerazy (hTERT) w raku płaskonabłonkowym jemy ustnej

05.06.2018 r. godz. 1200
Lek. Daria DZIECHCIŃSKA-POŁETEK
Promotor:                   Dr hab. n. med. Ewa Kluczewska, prof. nadzw. SUM
Temat pracy:              Obrazowanie kręgosłupa w badaniu TK i MR w różnych grupach wiekowych

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)  


[Przesłano przez: A. Gil]