Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 24.05.2018 r. o godz. 9.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Marcina Purchałki
na temat:    „Zmiany osoczowego stężenia wybranych adipocytokin u osób otyłych z cukrzycą typu 2 leczonych mieszanką insulinową”
Promotor:    Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Drugi Promotor: Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach 
Recenzenci: Dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
                  Prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner – Śląski Uniwersytet medyczny w Katowicach                                     

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu   ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl                                                                                        

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek

 

[Przesłano przez:  Elżbieta Ramos]