Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 14.05.2018 r. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Pawła Antończaka
na temat:    „Fizjologiczne efekty zabiegów specjalistycznej pielęgnacji stóp kobiet po 50 roku życia oceniane metodą podoskopii komputerowej i podobarografii”
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
                  Prof. dr hab. n. o kult. fiz. Jakub Taradaj – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu   ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl                                                          

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]